1. Anasayfa
  2. Piyasalar

Bedelsiz Sermaye Artırımı Nedir?

Bedelsiz sermaye artırımı nedir, nasıl yapılır? Bedelsiz sermaye artırımında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Merak edilen ayrıntıları yazımızdan inceleyebilirsiniz.

Bedelsiz Sermaye Artırımı Nedir?
bedelsiz sermaye artirimi nedir

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin kendi iç kaynaklarını kullanarak ortaklarından herhangi bir yardım talep etmeden bedelsiz olarak hisse senedi dağıttıkları sermaye türüdür. Bedelsiz sermaye artırımı yapılmasının en güçlü nedenlerinden biri şirkete sağladığı vergi avantajıdır. Bedelsiz sermaye artırımının diğer sebepleri aşağıdaki gibidir:

  • Hissenin likiditesini arttırmak
  • Hissenin değerini arttırmak
  • Sermayenin kullanılamayan kısımlarını aktive etmek

Bu sebepler bedelsiz sermaye artırımı yapmak için en güçlü nedenlerdir.

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı Nasıl Yapılır?

İç kaynaklardan sermaye artırımı yolları aşağıdaki gibidir:

MADDE 462-

(1) Esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrılmış ve belirli bir amaca özgülenmemiş yedek akçeler ile kanuni yedek akçelerin serbestçe kullanılabilen kısımları ve mevzuatın bilançoya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdiği fonlar sermayeye dönüştürülerek sermaye iç kaynaklardan artırılabilir.

(2) Sermayenin artırılan kısmını, iç kaynaklardan karşılayan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğu, onaylanmış yıllık bilanço ve işlem denetçisinin vereceği açık ve yazılı bir beyanla doğrulanır. Bilanço tarihinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçmiş olduğu takdirde, yeni bir bilanço çıkarılması ve bunun işlem denetçisi tarafından onaylanmış olması şarttır.

(3) Bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması hâlinde, bu fonlar sermayeye dönüştürülmeden, sermaye taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artırılamaz. Hem bu fonların sermayeye dönüştürülmesi hem de aynı zamanda ve aynı oranda sermayenin taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artırılabilir. Artırım genel kurul veya yönetim kurulu kararının ve esas sözleşmenin ilgili maddelerinin değişik şeklinin tescili ile kesinleşir. Tescil ile o anda mevcut pay sahipleri mevcut paylarının sermayeye oranına göre bedelsiz payları kendiliğinden iktisap ederler. Bedelsiz paylar üzerindeki hak kaldırılamaz ve sınırlandırılamaz; bu haktan vazgeçilemez.

Bu yollar kullanılarak iç sermaye ile artırım yapılabilir. Bu da bedelsiz sermaye artırımına olanak sağlar.

Bedelsiz Sermaye Artırımında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Bedelsiz sermaye artırımı yapılırken mutlaka bilinmesi gereken hususlar bulunur. Bu hususlar aşağıdaki gibidir:

  • Şirketin mevcut pay sahiplerine, sermaye artırımı sırasında payları oranında yeni paylar karşılıksız olarak dağıtılır.
  • Şirketin ödenmiş sermayesi artar, fakat öz sermayesi değişmez.
  • İşlem sonucunda şirketin piyasa değerinin de değişmemesi beklenir.
  • Piyasa değerinin aynı kalması için, sermaye artırımının yapıldığı gün hissenin fiyatı ayarlanır.

Bu hususlar bedelsiz sermaye artırımı yaparken bilinmelidir.

Bedelsiz Sermaye Artırımı İle Bedelli Sermaye Artırımı Farkı Nedir?

Bedelsiz sermaye artırımı yaparken ortaklardan hiçbir talepte bulunulmaz ve şirket kendi öz kaynaklarıyla yatırım yapar ama bedelli sermaye artırımında bunun tam tersi durum söz konusudur. Bedelli sermaye artırımı yapılırken ortaklardan finansman desteği talep edilir. Bedelsiz sermaye artırımı yaparken hiçbir ortaktan destek talep edilmez.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir