İlginizi Çekebilir
 1. Ana Sayfa
 2. Döviz
 3. Euro Kuru

Euro Kuru

Euro TL Avrupa Birliği üye ülkelerinin çoğunluğunu oluşturduğu ülkelerin para birimi olan Euro’nun, Türk Lirası cinsinden karşılığını ölçmek için kullanılan paritedir. Dünya’nın en büyük ikinci rezerv para birimi olan Euro değerinin, TL karşısında değişimleri Euro kuru üzerinden takip edilir.

featured

Euro kurunda yaşanan değişimler ne ifade eder? Euro yükselir mi düşer mi? Euro neden artar? EkoSayfa olarak Euro TL kuru hakkında merak edilenlere yer verdiğimiz dosyamızda, cevabını aradığınız tüm sorulara yanıt bulabileceksiniz.

Euro Kuru Nedir?

Euro kuru Türk Lirası’nın değerini yansıtan döviz kurlarından birisidir. 1 Euro’nun TL karşılığını ölçmek için kullanılan kur değeri, fiyatlamayı etkileyen gelişmeler neticesinde Forex piyasalarının açık olduğu günlerde anlık olarak değişir. Anlık Euro değişimleri çeşitli platformlar üzerinden canlı ekranlar aracılığı ile takip edilebilmektedir.

Euro Kuru Nasıl Yorumlanır?

Euro kurunun yorumlanması fiyat değişimlerinin seyri ve olası ekonomik etkileri sebepleri göz önünde bulundurularak yapılır. Kurdaki değişimlerin sebeplerinden ziyade, olası ekonomik etkilerinin göz önünde bulundurulması kur hareketlerini yorumlarken büyük öneme sahiptir.

Anlık değişen Euro TL fiyatları rutin bir değişim olarak görülürken, kurda yaşanan 1 kademe değişimin bile ekonomik etkisi bulunmaktadır. Yükseliş ve düşüş hareketlerini yorumlarken, Euro’nun dünyanın en büyük ikinci para birimi olduğu gerçeği unutulmamalı, Türk ekonomisinin dış ticaretinde en yaygın kullanılan ikinci döviz türü olduğu gerçeği hatırlanmalıdır.

Euro kurunda yaşanan değişimlerin sebepleri ise basit olarak Euro’nun değer kazanması veya Türk Lirası’nın değer kaybetmesi olarak sıralanabilir. Her iki sebebin arkasında yatan motivasyonlar farklı olmakla birlikte, kimi zaman iki sebebi ortak ilgilendiren küresel gelişmeler gerçekleşebilmektedir.

Euro Kuru Değişimi Ekonomiyi Nasıl Etkiler?

Euro’da yaşanan değişimlerin ekonomik etkileri Türk ekonomisinin dinamiklerinin sağlıklı bir şekilde işlev görmesi ve işlevsizleşmesi ile sonuçlanabilir. Dolar ve Euro rezerv para birimine sahip iki para birimi olarak ön plana çıkarken, Türk ekonomisinde ithalat, ihracat ve borçlanma maliyetlerine her iki para biriminde yaşanan yükselişin ciddi etkileri bulunmaktadır.

Avrupa Birliği ülkeleri ile yapılan ticaretlerde yaygın olarak Euro para birimi kullanılır. İhraç ürünlerinin girdilerinin büyük bölümünü ithal mallar oluştururken, otomotiv sanayinin önemli bir bölümünde fiyatlar Euro cinsinden hesaplanır.

Yukarıda paylaşılan bilgiler ışığında basit bir bakış açısı ile kurda yaşanacak yükselişin sonuçları irdelendiğinde, göze ilk çarpan detay TL cinsinden dış borcun artması ve artan fiyatların TEFE ve TÜFE’yi yukarı çekme potansiyeli fark edilecektir. Her iki değişkende yaşanacak olumsuzluklar Türk ekonomisinin dinamiklerini olumsuz yönde etkileyerek kur, enflasyon ve büyüme hedeflerinden uzaklaşılmasına yol açacaktır.

Euro kurunda yaşanan yükselişin sadece Euro TL ile sınırlı kalmayacağı ve diğer döviz türlerine sıçramasının olası olduğu yaşanabilecek olumsuzluklar neticesinde anlaşılmaktadır. Türk vatandaşlarının alım gücü düşecek, tüketim azalırken enflasyon yükselecek, büyüme rakamlarında resesyon tehdidi baş gösterecek ve dış finansmana erişim maliyetleri yükselerek kredi maliyetlerinin yükselmesi sebebi ile yeni yatırımlar durma noktasına gelecektir. İşsizlik ve istihdam rakamlarına varan etkilere sebep olabilen Euro TL cephesinde yaşanan değişimler de en az dolar kuru kadar ülke ekonomisi açısından büyük öneme sahiptir.

Euro Ne Olur, Yükselir Mi Düşer Mi?

Euro kurunda beklentiler genel itibari ile yukarı yönlü gerçekleşir. Euro Bölgesi enflasyonu ile Türk ekonomisi enflasyonu arasında gerçekleşen hatırı sayılır fark, Türk Lirası’nın uzun vadede enflasyon farkı kadar kurda yükseliş gerçekleşmesi beklentisini kuvvetlendirir.

Ülke enflasyonu küçük yatırımcı olarak tabir edilen tasarruf sahiplerini de korunma amacı ile döviz yatırımına yöneltmektedir. Altın ve dolar ile birlikte Avro, Türk yatırımcısının en sevdiği yatırım araçları listesinin başında gelir. Banka döviz hesapları yanında yastık altı yatırımları için fiziki Euro satın alınması gibi tercihler, Euro’nun yükseliş beklentisini destekleyen yatırımcı hareketleridir.

Covid-19 pandemisi etkisi ile gelişmekte olan ülkelerden gerçekleşen sermaye çıkışları, altın kuru ile birlikte dolar ve Euro kurlarını da etkiledi. Gelişmekte olan ülkelerden negatif ayrışan Türk ekonomisinde TL, tüm para birimlerine karşı değer kaybederek Euro TL kurunda rekor fiyatlamaların gerçekleşmesine yol açtı. Pandemi sebebi ile oluşan belirsizlik ortamına ek olarak jeopolitik riskler, TCMB rezervlerinin durumu ve kısa vadeli dış borç stokunda yaşanan artış TL’nin değer kaybını tetiklerken, ECB genişleyici mali politikaları bile beklenen sonuçları veremedi.

Euro’nun yaşadığı ani yükseliş sonrası düzeltme yaşayacağı beklentisi her ne kadar ön planda olsa da kısa vadede yapılacak kur tahminlerinin sağlıklı olmayacağı ehil ekonomistlerce bile belirtilir. Bu süreçte yeni yatırım için Euro tercihinde bulunacak vatandaşların hedefledikleri getiri ile birlikte üstlenecekleri riskleri de baştan kabul etmesi gereklidir. Aksi taktirde uzun süre zararda kalacak pozisyonları taşıyarak paranın maliyetine katlanmak gerekebilir.

Euro Fiyat Değişimi Sebepleri Nelerdir?

Euro fiyatını etkileyen gelişmeler yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı olarak ikiye ayrılabilir. Yurtdışı kaynaklı gelişmelerde ECB para politikaları ve Euro Bölgesi ekonomik görünümü ön plana çıkarken; yurtiçi kaynaklı gelişmelerde TL’nin değer kaybetmesine veya değer kazanmasına yönelik ortaya konan aksiyonlar belirleyicidir.

Küresel gelişmeleri basit bir örnek ile ifade etmek gerekirse, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile söze başlayabiliriz. Euro’nun itibarını ve bölgenin ekonomik gidişatını korumakla görevli olan banka, para politikası araçları ile dünyada Avro’nun değerine yön verebilmektedir. Amerikan Merkez Bankası (FED) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile benzer müdahaleler ile Euro seyrine yön veren banka, faiz silahı ve Euro emisyonu ile Avro kurunun dünyadaki değerlenmesinde belirleyici olabilmektedir.

ECB faiz indirimi yaparak genişleyici mali politika tercih ettiği dönemlerde, uygulanan politikanın anlamı basit ifade ile para basmak olarak değerlendirilebilir. Para basmanın ekonomik etkileri ilk akla geldiği gibi, basılan para biriminin değer kaybetmesi anlamına gelir. Değer kaybına ek olarak düşük faizler tahvil yatırımcılarını daha yüksek risk içeren gelişmekte olan ülke piyasalarına yönlendirerek, ilgili ekonomilere sıcak para girişini tetikler.

ECB faizleri artırarak sıkı para politikasına geçtiğinde ise dolaşımdaki Euro miktarı azalır. İktisat temel ilkesi gereği kıt olan malın değeri artar. Tüm dünyada Euro değeri artarken, gelişmekte olan ülkeler bu gibi kararlarda dünyanın geneline göre negatif ayrışır. Sebebi ise gelişmekte olan ekonomilerin barındırdıkları risk, gelişmiş ülke ekonomilerine göre azdır. Faiz artırımı ile birlikte gelişen ekonomiler düşük risk ve yüksek kazanç vadetmektedir.

Yurtiçi kaynaklı gelişmelerde ise Euro TL cephesinde yaşanabilecek kırılma anları, Türk yatırımcılarınca pek çok kez tecrübe edilmiştir. Türk yatırımcısının döviz talebi altında yatan nedenler sıralamasının başında gelen enflasyon olgusu, bu süreçte Euro talebinin nedenlerinin başında gelir. TL’nin değer kaybını tetikleyecek gelişmeler ise TL emisyonunun artması ve düşük faiz ortamı olarak nitelendirilebilir. Türk ekonomisinin gerçekleri ile örtüşmeyen faizler, orta ve uzun vadede Euro kuru için yükselişi tetiklemeye hazırdır.

Türk Ekonomisi Açısından Euro Kuru Neden Önemlidir?

Euro kurunun Türk ekonomisindeki önemi yukarıda paylaşılan Euro değişiminin yorumlanması alt başlığında ana hatları ile özetlenmiştir. Verilen özeti detaylandırmak gerekirse, Türk ekonomisinin başını dönemsel olarak ağrıtan enflasyonu ilk sıraya yazmak gereklidir.

Türk ekonomisi cari açıkla büyüme modelini tercih etmiş, kimi dönemlerde artan kamu harcamaları ve iç tüketim sebebi ile potansiyelinin üzerinde büyümüştür. Artan harcamalar ile bozulan mali disiplin ve artan cari açık, döviz ihtiyacı doğurarak dış finansman ihtiyacını artırmıştır. Türk ekonomisinde bozulan ekonomik göstergeler yeni finansmana erişim maliyetlerini artırırken, artan borçlanma maliyetlerinin etkisi ile nakit akış dengesinde aksaklıklar yaşanır. Nakit akışında gerçekleşen bozulmalar ise sıcak paranın ülkeden hızlı çıkışına sebep olarak Türk Lirası’nın değer kaybını hızlandırmaktadır.

TL’nin değer kaybetmesi ise enflasyonun daha fazla tetikleneceği anlamına gelir. Ekonomistlerin “Döviz kuru- faiz – enflasyon sarmalı” adını verdikleri bu çıkmaz, nakit akışı dengesi oluşturana kadar geçecek süreçte Türk ekonomisini etkisi altına alarak büyümeden yatırıma ekonominin her alanında olumsuzluklara yol açar.

İkinci önemli etki ise geri ödenmesi gereken borçların TL cinsinden artışı olarak özetlenebilir. Özel sektör ve kamu bazı yatırım giderlerini karşılamak için dış finansmana ihtiyaç duyarlar. Çıkartılan tahvil ve borçlanma senetleri ile yurtdışı yerleşiklerden temin edilen finansmanın yanında Avrupa ülkelerinden kredi kullanımı gerçekleştirilebilir. Euro kuru artışa geçtiğinde ise Türk Lirası cinsinden borçlar hızla artarak, özellikle şirketler nezdinde ödenemeyecek boyutlara ulaşabilir.

Görüldüğü gibi Euro TL cephesine sadece değişen bir parite olarak bakmak son derece yanlıştır. Kurda yaşanan her değişimin arkasında bir hikaye olduğu ve mutlu sonla bitmeyen hikayelerin faturasının ağır olduğu aşikardır. Kurda yaşanan hareketleri yorumlarken bu bakış açısını korumalı ve Türk Lirası’nda yaşanan değişimlerin sebepleri iyi anlaşılmaya çalışılmalıdır.

100 Euro Kaç TL Eder?

100 Euro’nun TL karşılığı yıllar içinde değişir. Ayrıca Euro alış ve bozdurma işlemlerinde makas farkı sebebi ile 100 Euro ederi farklılık gösterir. 2020 yılında 100 Euro ortalama 762,90 TL etmektedir. Ekim ayı üçüncü haftasına başlamadan önce ise 100 Euro yaklaşık 930 TL karşılığa sahiptir.

Görüldüğü gibi sadece tek bir yıl içerisinde 100 Euro’nun TL karşılığı ciddi oranlarda değişebilmektedir. Türk Lirası’ndan altı sıfırın atıldığı 2005 yılından bu yana 100 Euro ortalama fiyatlanma değişimi şu şekildedir:

 • 100 Euro 167,76 TL (2005)
 • 100 Euro 180,87 TL (2006)
 • 100 Euro 178,68 TL (2007)
 • 100 Euro 190,49 TL (2008)
 • 100 Euro 216,09 TL (2009)
 • 100 Euro 199,90 TL (2010)
 • 100 Euro 233,36 TL (2011)
 • 100 Euro 231,56 TL (2012)
 • 100 Euro 253,08 TL (2013)
 • 100 Euro 291,12 TL (2014)
 • 100 Euro 302,50 TL (2015)
 • 100 Euro 334,36 TL (2016)
 • 100 Euro 412,13 TL (2017)
 • 100 Euro 566,96 TL (2018)
 • 100 Euro 635,84 TL (2019)

Enflasyon ile Euro Arasında İlişki Var Mı?

Enflasyon ve Euro ilişkisi yukarıda paylaşılan alt başlıklarda yapılan açıklamalardan anlaşıldığı üzere oldukça sıkıdır. İhracatta ithalat payı yüksek olan Türk ekonomisi, ihracat yapabilmesi için ithalat yapmak zorundadır. Büyük bir bölümü Euro ile karşılanan ithal girdilerin maliyeti ise Avro değişimine göre artış veya azalış gösterebilmektedir.

Öte yandan otomotiv sanayi başta olmak üzere teknoloji ve farklı sektörlerde dışa bağımlı olan Türk ekonomisi, Euro’da meydana gelen artışlar ile fiyat artışlarına yol açmaktadır. Artan fiyatlar otomatik olarak enflasyonu yukarı yönlü sürmekte ve Euro – enflasyon ilişkisi net bir şekilde hissedilmektedir.

TL Mevduattan Euro’ya Geçiş Nedenleri Nelerdir?

TL mevduattan Euro’ya geçme sebepleri yatırımcıların elde ettikleri faiz getirisinin paranın maliyetini karşılamaması ile ilişkilidir. Paranın maliyeti elde tutulan birikimin enflasyonu olarak düşünülebilir. Paranın alım gücünde yaşanan azalma faiz getirisi ile karşılanamadığı taktirde TL mevduatlardan dövize geçiş hızlanır.

Aksi senaryoda ise enflasyona göre tatmin edici bir mevduat faiz geliri, döviz pozisyonlarının TL ile değişerek mevduata yönlenmesine yol açar. Bankaların kredi verebilmek için hareket alanları artarken, kurda yaşanan gevşeme faiz politikasında gevşek para politikasını geçişe hızlandırabilir.

İslam dininin yasaklaması sebebi ile Türk yatırımcılarının önemli bir bölümü mevduat yatırımına sıcak bakmamaktadır. Yabancı sermaye çekişi ve tasarruflarını korumak isteyen yatırımcılar için birikimlere tatmin edici faiz uygulanması ise paranın ekonomide dolaşımı için büyük öneme sahiptir. Euro ve yatırımcı cephesinden bakıldığında faize sadece paranın borç verme maliyeti olduğu gerçeği kabul edilmeli, enflasyonist ortamda faizlerin yüksek tutulabileceği gerçeği unutulmamalıdır.

Merkez Bankası Kararları Euro Kurunu Etkiler Mi?

TCMB kararlarının Avro’ya etkileri para politikası kararları ile şekillendirilir. Kurda yaşanan ani değişimlerde piyasadan TL çekerek değer kaybını önlemeye çalışan TCMB, yabancı para girişini çekmek için faiz politikasında değişikliğe giderek TL’nin değer kaybetmesini önlemeye çalışır.

Her ay açıklanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kararları, dolar, Euro ve diğer döviz kurlarının seyri açısından önemlidir. Ekonominin gerçekleri ile uyumlu faiz kararları alındığında Avro’da stabilite sağlanabilirken, beklentilerin aksi çıkan kararlarda sert düşüş ve yükseliş hareketleri gözlenebilir.

Merkez Bankası piyasadan TL çekmek adına döviz satarak kurlarda meydana gelen yükselişi durdurmaya çalışabilir. Kısa vadede işe yarayabilen bu seçenek, TCMB rezervlerinin riskli bölgeye geçişi ile birlikte kurda daha fazla baskı oluşturarak sert yükselişlerin yaşanmasına yol açabilir. TCMB mevcut rezervleri, ekonomik gerçekler ve yılsonu hedefleri ile uyumlu kararlar vermeye çalışarak TL’nin değerini koruma görevini yürütmektedir.

Euro Kuruna Nasıl Yatırım Yapılır?

Euro yatırımı yapılabilen platformlar fiziki veya hesap üzerinden yatırım yapılmasına göre farklılık gösterir. Fiziki Euro satın almalar için bankalar, kuyumcular ve döviz büroları vatandaşların taleplerini karşılar. Bankalar ve Forex hizmeti veren platformlar, daha düşük makas aralıkları ile Euro alım satım yatırımına olanak tanırlar.

Euro yatırımlarında yaşanan volatiliteden kısa vadeli kazanç sağlamanın yanında, uzun vadede yaşanacak değer artışı ile TL cinsinden kazanç elde edilebilir. Forex piyasasında en çok işlemin gerçekleştiği bu alım ve satım işlemlerinde, bankalar ve fiziki olarak satın alınan Euro’da makas farkının yüksek olması kazanç elde etme ihtimalini oldukça düşürür.

Öte yandan bankalarda açılan ve uzun vadeli tutulma amacı ile satın alınan Euro cinsinden mevduatlara, faiz getirisi elde etmek mümkündür. Bankaların güncel Euro faiz oranları ile paranızı değerlendirme şansı bulacağınız bu yatırım türünde, Euro değer artışına ek olarak elde edilecek faiz kazancı ile birikimlerinizi artırma şansı yakalayabilirsiniz.

Euro Alım Satımı Para Kazandırır Mı?

Euro alıp satmanın kazancı seçilen platforma göre farklılık gösterir. Kısa vadeli kazanç için tercihini Euro yatırımından yana yapan yatırımcılar, makas aralığı denen kavrama dikkat etmelidir. Güncel Euro alış ve satış fiyatları arasında gerçekleşen farklar sebebi ile satın alınan Euro’nun bozdurulması esnasında alış kuruna göre değer kaybı yaşanır. Makas farkı adı verilen bu fiyat farkı, fiziki Euro’da yüksekken Forex piyasasında düşük seyreder.

Yatırımcılar geçmişten günümüze farklı periyotlar ile yayımlanan Euro grafikleri üzerinden yaptıkları çalışmalar ile alım ve satım kararları vererek, TL cinsinden kazanç elde etmeyi hedefleyebilirler. Grafik okuma ve teknik analiz adı verilen istatistiklere dayalı analiz yöntemlerinin kullanıldığı bu yatırım türünde, iyi finansal okuryazarlık becerisi yanında deneyim gereklidir. Profesyonel düzeyde işlem yapma becerisi isteyen bu yatırım türünde ayrıca, duygusal olarak tepki vermekten kaçınılmalıdır. Euro kuru yatırımı yapacak olan herkesin tüm yatırımcılara yönelik usta yatırımcıların söylediği, “Yatırım yapmanın büyük bölümü psikoloji ile alakalıdır.” deyişi akıllardan çıkarılmamalıdır.

Yorum Yap

Yorum Yap