1. Ana Sayfa
  2. Piyasalar

Kefalet Nedir?

Kefalet kavramı birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. Kefalet sözleşmesi tarafları kimlerdir? Kefalet sözleşmesi şartları nelerdir? Kefalet hakkında detaylara yazımızdan bakabilirsiniz.

Kefalet Nedir?

Kefalet güvence sağlama amacına yönelik olan sözleşmedir. Kefalet sözleşmesi, bir kişinin sözleşmeden doğan borcunu ödemek amacıyla alacaklıya karşı garanti ettiği sözleşme olarak nitelendirilmektedir. Kefalet sürecinde kefil borcunu ödemeyi ve borcun ifa edilmesini garanti etmiş olur. Kefalet bir akit sözleşmesi olarak bilinmektedir. Kefil yegâne borcunu taahhüt ederken, edimin ifa edilmesi esastır. Kefalet sürecinde önemli olan asıl borcun ifasını gerçekleştirmek ya da alacaklı tarafından zararı tazmin etme görevi değildir. Zararı tazmin edecek olan kişi borçlu olan asıl kişidir. Kefalet feri borç doğuran sözleşmelerin başında gelir. Kefilin borcunun devam etmesi, borcun kapsamı ve sona erme süreci asıl sözleşmeden doğan borçları kapsamında değerlendirilir. Kefalet için asıl borca konu olan konunun sözleşmedeki akit beyanı büyük önem taşır.

Kefalet Sözleşmesi Tarafları Kimlerdir?

Kefalet sözleşmesi tarafları asıl borç ilişkisiyle ortaya çıkan alacaklı ve kefil arasındadır. Asıl borçlu, kefil ve alacaklı arasında kanuni olarak güvencesi olan kefalet sözleşmesinin bir tarafı bulunmamaktadır. Esas borç ilişkisi içinde bulunan borçlunun rızası olmadan da kefalet sözleşmesinin yapılması mümkün görülmüştür. Kefalet sözleşmesi, üçüncü kişi yararına olacak şekilde işleme alınmaktadır.

Kefalet Sözleşmesi Şartları Nelerdir?

Kefalet sözleşmesi şartları ilk olarak kanun kapsamında birden fazla borç için tek bir sözleşmenin düzenlenemez nitelikte olmasıdır. Sözleşeme gereği her bir borç kalemi için ayrı ayrı kefalet sözleşme esasının düzenlenmesi gerekir. Kefalet sözleşmeleri sadece geçerli borç üzerinden düzenlenirken,   sözleşme kapsamında hiçbir şekilde edebe ahlaka aykırı gerçekleşmesi mümkün görülemeyen durumlarla sözleşme kurulması mümkün değildir. Kefaletin azami değeri ve kefalet tarihinin sözleşme içinde mutlaka gösterilmesi gerekir. Sözleşmenin belirli yerlerinde kefilin el yazısı öreği bulunmak zorundadır. Kefil sözleşme tarihi, borç bedelini el yazısı ile yazarak iradesini doğrudan yazılı bir şekilde beyan emek zorundadır.

Kefalet sözleşmesi yapmak isteyen evli kişilerin eşlerinin yazılı beyanlarıyla onay ve rıza göstermelidir.  Eşin rızası kefalet sözleşmesi anında ya da sözleşme kurulmadan önce alınmalıdır. Sözleşmede sonradan doğan değişiklikler kefilin sorumluluğunu azaltmadığı gibi sonradan güncellenen sözleşme beyanları için eşin rızasını almaya gerek yoktur. Kefalet sürecinde yapılan kefalet sözleşmeleriyle ilerde meydana gelen, şarta bağlı olan borç durumlarında kefalet sözleşmesi yapılmaktadır. Kefalete konu olan borç işlemlerinin sözleşme anında olması gerekmez. Kefalet işlemleri için borcun olması yeterlidir. Geçerli borç işlemleri için kefalet sözleşme esası gereğince gereken bütün şekil şartlarının yerine getirilmesi gerekir.

Yorum Yap