1. Ana Sayfa
 2. Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları


EkoSayfa.Com kullanım sözleşmesi esasları aşağıda belirtilmiştir. Sitemizin ziyaretçileri aşağıda belirtilen sözleşme maddelerinin tamamını kabul etmiş sayılır. Sözleşme maddelerinden bir kısmını kabul edip bir kısmını reddetmeniz mümkün değildir. Aşağıda yer alan sözleşmeye dair esasların tamamı site ziyaretçisi tarafından tamamıyla kabul edilmiş sayılır.

SİTE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

EkoSayfa.Com adresini kullanmadan önce bu ‘’Site Kullanım Şartları’’nı dikkatlice ve tüm detaylarıyla okuyunuz.

Bu siteyi kullanan ziyaretçilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) EkoSayfa.Com adresinin malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten faydalanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı bulunduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede geçen hükümlere/şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.  Sözleşmedeki tüm hükümler sizi bağlamaktadır.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

 1. Sorumluluklar

1.1 EkoSayfa.Com, haberler, sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutmaktadır.

1.2 EkoSayfa.Com, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

1.3 Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

1.4 Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

1.5 EkoSayfa.Com üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

 1. Fikri Mülkiyet Hakları

2.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları EkoSayfa.Com işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Sitedeki bilgi, haber, logo ve görsellerin kullanımı izne tabidir. Site yetkilileriyle iletişime geçilerek kullanım izni almak zorunludur.

 1. Gizli Bilgi

3.1. EkoSayfa.Com, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3.kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Hukuki süreçlerde adli makamların talep etmesi durumunda site ziyaretçilerinin bilgileri EkoSayfa.Com yetkililerince paylaşılabilir.

3.4. Garanti Vermeme: işbu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Firma tarafından sunulan hizmetler “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

 1. Kayıt ve Güvenlik

4.1 Talep edilmesi halinde kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

4.2 Kullanıcı, site ve 3. taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden firma sorumlu tutulamaz. Bu ihlaller ve zafiyetlerde sorumluluk ziyaretçiye aittir.

 1. Mücbir Sebep

5.1 Tarafların kontrolü dışında olan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınabilir. Bahsi geçen tarafların kontrolü dışındaki olanların hükümlülüklere doğrudan ya da dolaylı olarak etkisi esastır.

 1. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

6.1 İşbu sözleşme şartlarından biri, bir kısmı ya da tamamı geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder. Geri kalan yükümlülüklerle alakalı sorumluluklar kullanıcı tarafından yasal bağlayıcılıktadır.

 1. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

7.1 EkoSayfa.Com, dilediği zaman sitede verilen hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarının bir kısmını ya da tamamını değiştirebilir/güncelleyebilir. Yapılan değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Sözleşmenin güncelliğini kullanıcı takip etmelidir.

 1. Tebligat

8.1 İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, EkoSayfa.Com’nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi üzerinden yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder. Adres değişikliğinin bildirilmemesi durumunda haberdar olamama durumunda EkoSayfa.Com adresi sorumlu değildir.

 1. Delil Sözleşmesi

9.1 Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

 1. Uyuşmazlıkların Çözümü

10.1 İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti adli makamları sorumludur. Kullanıcı, hukuki süreçler için bu beyanı kabul etmiş sayılır.