1. Ana Sayfa
  2. Coin Gündemi

Micro Credit Coin (MCC)

MCC nedir? MCC e-Pazar platformu ne demektir? MCC e-Pazar platformun vizyonu nedir? MCC e-Pazar platformun kapasitesi ne kadardır? MCC e-Pazar Platformunun amacı nedir? MicroCreditCoin (MCC) ile ne amaçlanmaktadır? MCC yatırımcısı ne demektir? Sosyal yatırımcı ne anlama gelmektedir? MicroCreditCoin (MCC), Grameen mikrofinans modeline nasıl katkı sunacaktır? MicroCreditCoin (MCC) sürdürülebilir bir mali yapıya sahip midir? MicroCreditCoin (MCC) güvenilir midir? MCC şeffaf bir proje midir? MCC e-Pazar ağının sınırları nedir? Sosyal yatırımcıların MCC yatırımından kazancı nedir? MicroCreditCoin (MCC) aracıya ihtiyaç duyacak mıdır? Dünyada blok zinciri ve kripto para teknolojilerinde son gelişmeler nelerdir? Türkiye’de blok zinciri ve kripto para teknolojilerinde son gelişmeler nelerdir? MicroCreditCoin (MCC) iş planı aşamaları nelerdir? MCC e-Pazar Platformunun stratejileri ve yol haritası nedir? Sadakat programı toplayıcısı olma potansiyeline sahip ilk blokzinciri projesi olarak MCC hakkında herşey bu makalede..

Micro Credit Coin (MCC)

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP) kapsamında hayırseverler ile sosyal yatırımcıları tek bir dijital platformda buluşturmak üzere 300 milyon MicroCreditCoin üretti. Blok zincir tabanlı kripto para birimi ve e-pazar yeri oluşturarak, 2030’a kadar her evden bir kişiye mikrokredi verilmesi hedeflenen projede dünyanın herhangi bir yerindeki sosyal yatırımcıların üretilen MicroCreditCoin (MCC) kullanarak mikro girişimcilere kredi verebileceği gibi aynı zamanda yatrımcısı da olabilecek.

Kirpto para ve ekonominin nabzını sıcağı sıcağına aktaran Ekosayfa, MCC (Micro Credit Coin)  hakkındaki bilgileri en güvenilir kaynağından derleyerek siz okuyucularına özel olarak hazırladı.

MCC nedir?

MCC, MicroCreditCoin ifadesinin kısaltması olan kripto para birimi projesidir.

MCC e-Pazar platformu ne demektir?

Mikrofinans kuruluşları ve sosyal işletmecilik için küresel platform anlamında gelen  MCC e-Pazar Platformu, sosyal yatırımcıların bağışlarını ve sosyal yatırımlarını doğrudan ve güvenilir bir şekilde yararlanıcılara ulaştırmasını sağlayan şeffaf bir P2P platformdur.

MCC e-Pazar platformun vizyonu nedir?

2030 yılına kadar bütün dar gelirli kişilerin, ekonomik refahlarını finansal hizmetler yoluyla iyileştirme fırsatına sahip olduğu, yoksulluğun olmadığı bir dünya oluşturmak MCC ve MCC e-Pazar platformunun vizyonu olarak ortaya konmuştur.

MCC e-Pazar platformun kapasitesi ne kadardır?

MCC, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı’nın (TGMP) blokzinciri teknolojisinin mikrokredi alanında da uygulanması amacıyla başlattığı küresel anlamda çığır açıcı bir proje olmakla birlikte, sunduğu vizyon ve kullanım alanıyla dünya çapında milyarlarca insana ulaşma potansiyeline sahiptir.

MCC e-Pazar Platformunun amacı nedir?

Yakın gelecekte dünyadaki çeşitli organizasyonların kurumsal sosyal iş programlarının ayrılmaz bir parçası haline gelme konusunda önemli bir aday olan MCC e-Pazar Platformu, blokzinciri teknolojisini saf bir sosyal amaca dayanan işlemlere dâhil etmeyi amaçlamaktadır.

MicroCreditCoin (MCC)  ile ne amaçlanmaktadır?

MicroCreditCoin (MCC)   ile Türkiye’nin bu alandaki politikasına uygun bir şekilde, küresel bir para birimi oluşturulması amaçlanmaktadır.

Türkiye Grameen Mikrofinans programı (TGMP)’nin MCC için  hedefleri nelerdir?

Türkiye Grameen Mikrofinans programı (TGMP) mikrokredi alanında 17 yıllık bir tecrübeye sahiptir. TGMP,  bu tecrübesini blokzinciri teknolojisiyle harmanlamak suretiyle faaliyetlerini Türkiye sınırlarının ötesine taşıyarak, mikrokredi alanında küresel bir aktör olmayı hedeflemektedir.

Kimler MicroCreditCoin (MCC)  yatırımcısı olabilir?

  • Dünyanın farklı ülkelerinden iş adamları, hayırseverler ve sosyal işletme yatırımcıları MCC yatırımcısı olacaktır.
  • Sivil toplum kuruluşları MCC e-Pazar Platformu yatırımcılarının önemli bir kesimini oluşturacaktır.
  • Blokzinciri teknolojisini destekleyen kuruluşlar MCC’nin potansiyel yatırımcıları arasında olacaktır.
  • Küresel mikrofinans kuruluşları, MCC e-Pazar Platformunu güçlendirmek için potansiyel yatırımcılar olabilecektir.

MCC yatırımcısı ne demektir??

MCC yatırımcısı olmak, 2030 yılına kadar tüm dünyada yoksulluğu ortadan kaldırmak için mikrogirişimciliğe katkıda bulunmak olarak tanımlanmıştır.

Sosyal yatırımcı ne anlama gelmektedir?

Yatırımcılar, MCC e-Pazar Platformu’na katkıda bulunmak için MCC kullanarak  mikrogirişimcilik faaliyetlerine yatırım yaparak para kazanmayı seçecek ve aynı zamanda hayırseverler olarak sosyal bir amaca katkıda bulunacak ve ilk elden sosyal yatırımcılar haline gelecektir.

MicroCreditCoin (MCC), Grameen mikrofinans modeline nasıl katkı sunacaktır?

Dünya çapında yaklaşık 7.000 mikrofinans kuruluşu yoksullukla mücadelede Grameen mikrofinans modeliyle öncü bir rol üstlenmiştir. Finans sektöründe dağıtılmış defter teknolojisi ve yapay zekânın kullanılmasıyla birlikte, dünyanın farklı yerlerinde faaliyet gösteren mikrofinans kuruluşları finansal açıdan zor durumda bulunan daha fazla birey için fayda sağlayacaktır. Mikrofinans kurumları arasındaki işbirliği, sosyal zorlukları ortadan kaldırmak ve hep birlikte daha iyi bir dünya düzeni oluşturmak için oldukça etkili olacaktır.

MicroCreditCoin (MCC)  sürdürülebilir bir mali yapıya sahip midir?

Türkiye Grameen Mikrofinans programı (TGMP), mikrofinans faaliyetlerinden 2011 yılından bu yana sürdürülebilir bir şekilde kar elde etmektedir. Söz konusu yıllık kar tutarları her geçen gün artmaktadır. Bu tecrübeden ve başarıdan yola çıkarak MCC de sürdürülebilir bir mali yapıya sahip olacaktır.

MicroCreditCoin (MCC)  güvenilir midir?

MicroCreditCoin (MCC), blokzinciri altyapısını kullanacaktır. Blokzinciri altyapısı, zaman içinde MCC’nin değerini arttırırken faydalı ve güvenilir olduğunu ispatlayacaktır. Blokzinciri MCC sistemi, yatırımcıların mikrofinans işlemlerinin güvenilirliği ve şeffaflığı konusunda güvence altına alınmasını sağlayacaktır. Sosyal yatırımcılar ve/veya bağışçılar, jeton ekonomisi kapsamında bulunan dâhili para birimi dönüştürme aracını kullanarak istenen para birimindeki parayı MCC ağına aktarabilecektir.

MCC şeffaf bir proje midir?

MCC, projelere ve kullanıcılara para birimleri açısından herhangi bir sınırlama getirmemektedir. Yararlanıcı, tüm kararları bağımsız olarak alır. Bu nedenle, sosyal yatırımcılar ve bağışçılar, fonlarının zaman içinde düzenli olarak kullanılma şeklini izleyebilirler. Proje aynı zamanda fonların sosyal yatırımcılara ve bağışçılara bütçe tahsisiyle ilgili tüm bilgileri sağlayacaktır. Yatırımcılar, fonlarının tahsisi hakkında düzenli olarak ayrıntılı geri bildirim alacaklardır.

MCC e-Pazar ağının sınırları nedir?

MCC e-Pazar ağı, herhangi bir özel hayır kurumu ya da yerel topluluk ile sınırlı değildir. Bu nedenle, dünyanın dört bir yanından bağış ve sosyal yatırım almayı hedeflemektedir.

Sosyal yatırımcıların MCC yatırımından kazancı nedir?

MicroCreditCoin (MCC) ’yi temel alan blokzinciri platformu, hayırseverlik, sosyal işletme ve mikrofinans kuruluşları için yenilikçi bağış ve sosyal yatırım yöntemleri sağlayacaktır. MCC’ye yatırım yapan sosyal yatırımcıların teşvik alma hakkı olacaktır. MCC’ye uzun vadeli ve istikrarlı bir talep sağlanması için yatırımcılara (kurumsal işbirlikleri ile  puan, mil, bonus v.b. loyalty programları gibi) farklı teşvik sistemleri uygulanabilecektir  Bu işlem, MCC e-Pazar Platformuna yerleştirilen akıllı sözleşmeler vasıtasıyla gerçekleştirilecektir. MCC ekosistemi, sosyal yatırımcıların MCC e-Pazar aracılığıyla girişimcileri desteklemelerine imkân sağlamaktadır. Bu miktar her yılın sonunda sosyal yatırımcıların cüzdanlarına aktarılacaktır.

MicroCreditCoin (MCC)  aracıya ihtiyaç duyacak mıdır?

MCC, mikrokredi dağıtımında üçüncü kişi tarafından birden fazla doğrulama ihtiyacını ortadan kaldıracaktır. Sosyal yatırımcılar, herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan yararlanıcılara güvenli bir şekilde finansman sağlayacaktır.

Dünyada blok zinciri ve kripto para teknolojilerinde son gelişmeler nelerdir?

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Kanada ve birçok ülke, blokzinciri ve kriptopara teknolojileri üzerinde yoğun bir şekilde çalışmakta ve küresel teknoloji liderliği konumuna gelmeyi hedeflemektedir.

Türkiye’de blok zinciri ve kripto para teknolojilerinde son gelişmeler nelerdir?

Türkiye’de de 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nın “Mali Piyasalar” kısmında, “Blokzinciri tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacaktır.” maddesi yer almış  ve projenin ar-ge ve tasarımı için TÜBİTAK görevlendirilmiştir.

On birinci Kalkınma Planının 249. Maddesinde Blokzinciri tabanlı dijital merkez bankası parasının uygulamaya konulacağı, 508. Maddesinde Blokzinciri uygulamalarının yaygınlaştırılmasını teminen ulaştırma ve gümrük hizmetlerinde gerekli hukuki ve fiziki altyapı çalışmalarının tamamlanacağı, 809. Maddesinde ise Kamu hizmetlerinin iyileştirilmesinde büyük veri, bulut bilişim, mobil platformlar, nesnelerin interneti, yapay zekâ, blokzinciri gibi yeni teknolojilerden faydalanılabilmesi için süreç ve teknolojik altyapı iyileştirmelerin yapılacağı ifade edilmiştir.

MicroCreditCoin (MCC)   iş planı aşamaları nelerdir?

MCC Projesi henüz geliştirilme aşamasında olup üç aşamalı bir uygulama planına sahiptir.

  • İlk aşamada mevcut mikrokredi kapsamında iş ortağı firmalarıyla Mikrogirişimcileri arasındaki parasal tüm işlemleri fiyatsal olarak sabitlenmiş MCC’yle gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu süreç zarfında hem MCC’nin değerine olan güveni tesis etmeyi hem de MCC e-Pazar Platformu’nun blokzincir teknolojisinin bu alandaki örnek uygulamasını olmasını hedeflemiştir
  • İkinci aşamada bireysel yatırımcıların MCC satın alarak mikrogirişimcilerine finansman sağlayabilmesinin önünü açmayı hedeflemektedir.
  • Üçüncü ve son aşamada ise MCC’nin değer oluşumunu izleyerek kişi ve kurumların kendi arasında bir yatırım aracı olarak MCC kullanımını sağlamayı hedeflemiştir.

MCC e-Pazar Platformunun stratejileri ve yol haritası nedir?

MCC e-Pazar Platformu, halk için daha bütünsel bir profil oluşturmak amacıyla blokzinciri üzerindeki en önde gelen dijital kimlik platformlarıyla işbirliği yapma fikrine de açıktır.

Az gelişmiş ülkelerde mikrofinans uygulamasını başlatmak isteyen kar amacı gütmeyen kuruluşlar, veri entegrasyonu ve kullanıcı erişiminin genişletilmesi amacıyla MCC e-Pazar Platformu ile ortaklıklar için büyük potansiyel oluşturmaktadır.

MCC e-Pazar Platformu, az gelişmiş ekonomilerin vatandaşları için daha kapsayıcı bir mikrokredi tahsisi gerçekleştirme konusundaki yeteneklerini artırmak amacıyla kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla ortaklıklarda muazzam bir değer görmektedir.

MCC e-Pazar Platformu, alternatif kredi puanlama yaklaşımına dâhil etmek için bankalarla işbirliği yapma fikrine açıktır. Adem-i merkeziyetçilik geleneksel bankacılığı ortadan kaldırmayacak, bunun yerine finansal hizmetlerdeki yeni gelişmelere yol açacaktır.

Sadakat programı toplayıcısı olma potansiyeline sahip ilk blokzinciri projesi olarak MCC

MCC, Türkiye de dâhil olmak üzere tüm dünyadaki mikrogirişimcilere yenilikçi teknolojik olanaklar sağlamayı amaçlayacaktır. Bu uygulama, Türkiye’de dünya çapında bir ticaret sadakat programı toplayıcısı olma potansiyeline sahip ilk blokzinciri projesidir. Hayırseverlik, sosyal işletme ve mikrokredi ile birleşme, MCC’nin güçlü bir duygusal bağ oluşturan ortaklarla sadakat programları geliştirmede benzersiz bir avantaja sahip olmasını sağlar. MCC Platformu ağı içindeki ortak sayısı ve işbirliğinin kapsamı arttıkça, MCC’nin bilinirliği de artacaktır.  Dolayısıyla MCC, mikrokredi ve sosyal işletme operasyonlarına zahmetsizce entegre edilecektir.

Yorum Yap